Na této stránce budou postupně uveřejňovány mapové produkty, které jsme se rozhodli návštěvníkům našich stránek věnovat zdarma. Mapy lze využít k jakýmkoli nekomerčním účelům (soukromé, výukové, nadační apod.). Podmínkou je uvedení au-torských práv k dílu, zdrojové webové adresy (www.globinfo.cz) a kontaktní e-mailové adresy (konsel@globinfo.cz).

Můžete se těšit na postupné uvedení "slepých" map světa i kontinentů (s barevnými výplněmi ploch jednotlivých států i bez nich) a na příklady kartografických zobrazení. Mapy budou poskytovány v plné tiskové kvalitě 300 dpi ve formátu A4 a v gra-fickém formátu PNG nebo, pokud bude soubor menší, ve formátu JPG. Jako první Vám nabízíme "slepé" mapy světa v zob-razení Winkel-Tripel a ve třech barevných mutacích.

© 2009 Globinfo-Milan Konšel