Podnikatelský subjekt Globinfo-Milan Konšel působí na geoinformačním a kartografickém trhu od roku 2003. Naším cílem je nabídnout na domácí i zahraniční trh vysoce přesné, kvalitní a aktuální zdroje prostorových dat a informací, a to od globálních přes regionální až po lokální měřítka.

Hlavním a dlouhodobým projektem je Globální Multimediální Informační Systém (GMIS), unikátní prostorová databáze v budoucnu pokrývající celou Zemi. Významnou aktivitou je zpracování satelitních a leteckých snímků a jejich prezentace ve formě map, atlasů a encyklopedií. Mezi hlavní výstupy v této oblasti patří první český Satelitní atlas světa a unikátní Velká zeměpisná encyklopedie. Další produkty představují mapy hypsometrie a batymetrie zemského povrchu, data stínovaného terénu, 3D perspektivní mapy a 3D modely reliéfu. Na pomezí přírodních věd a umění se pohybuje projekt Earth Art, projekt geografických obrazů. Zajímavé možnosti uplatnění nabízejí animace geografických dat, např. ani-mace rotující Země. V neposlední řadě se zabýváme i tvorbou zeměpisných textů pro širokou veřejnost.

Produkty jsou poskytovány v rámci licencí ke specifikovaným účelům užití. Na stránce Downloads jsou k dispozici různé mapové výstupy pro nekomerční účely zdarma.

© 2009 Globinfo-Milan Konšel