Satelitní Atlas Světa

Tato publikace představuje vůbec první český satelitní atlas světa. Jeho koncep-ce je unikátní i ve srovnání se zahraničními díly tohoto typu. Na úvod je zařaze-na kapitola popisující typy satelitních snímků a způsoby jejich využití. Následu-je interpretační klíč poskytující vodítko pro „čtení“ detailních satelitních map a mapová legenda. Základ pro mapy světa, kontinentů a globálních regionů před-stavují satelitní snímky z družice Terra. Detailní satelitní mapy geograficky at-raktivních oblastí světa (až do měřítka 1 : 90 000) jsou založeny na satelitních snímcích ze známých družic Landsat, jejichž silnou stránkou je vynikající roz-lišení jednotlivých typů zemského povrchu. Mapy jsou komplexnějším informač-ním zdrojem než prosté satelitní snímky, neboť obsahují geografickou síť a její popis, grafické či numerické měřítko a popis hlavních geografických prvků v da-né oblasti. Atlas je zakončen tabulkovou částí s aktuálními geografickými údaji a rejstříkem.

Mapy světa (Terra): 3
Mapy kontinentů (Terra): 15
Mapy globálních regionů (Terra): 20
Mapy států střední Evropy (Landsat): 6
Mapy geolokalit (Landsat): 141
Evropa: 51
Asie: 25
Afrika: 19
Severní Amerika: 18
Jižní Amerika: 16
Austrálie a Oceánie: 12

Mapy kladů a lokalizací: 6

Celkem: 191 map

Satelitní atlas světa vydala Mladá Fronta a.s., nejstarší a jedno z největších českých vydavatelství. Atlas si můžete objednat v jeho internetovém obchodu na adrese www.bookcafe.cz.

© 2009 Globinfo-Milan Konšel

UNIVERSUM A-Ž

Dvousvazková všeobecná encyklopedie Universum A-Ž obsahuje vedle 35 000 hesel, 4 000 obrázků a 250 tabulek také 20 satelitních map od firmy Globinfo. Jedná se o mapy světa a kontinentů (snímky z družice Terra) a mapy deseti atraktivních geografických lokalit (snímky z družice Landsat 7).

Encyklopedii vydala společnost Euromedia Group k.s., člen Bertelsmann Group. Objednat si ji můžete na adrese www.universum.cz.

Obsah satelitního atlasu světa.pdf

Obsah satelitního atlasu světa.xls

Tisková zpráva.doc

Světová pohoří

Řada velkoformátových satelitních obrazů (o šířce až 120 cm) významných světových pohoří. Zdrojem jsou satelitní snímky z družic Landsat 5/7. Obrazy poskytují jedinečný pohled na vybraná pohoří, která jsou většinou zobrazena v celém svém rozsahu.

K dispozici jsou mimo jiné tyto satelitní obrazy: Himálaj, Karákoram, Hindú-kuš, Pamír, Kavkaz, Tibesti, Ahaggar, Andy - oblast Aconcagua apod. [více]